A heart within a heart

En disputationspresent. Avhandlingen handlar om SMS livräddare, personer med kunskap om hjärt-lung-räddning som kan tillkallas i nödsituationer på ideell basis. Idén var att kombinera ett verkligt hjärta med ett symboliskt för att illustrera kombinationerna ideal – verklighet och medicin – ideellt engagemang.

Det röda glaset blev väldigt realistiskt, kanske väl mycket så. Det får ses som en påminnelse om att ”se verkligheten som den är”

Lämna ett svar